نمایش 1 پاسخ رشته ها
 • نویسنده
  نوشته‌ها
  • #221
   profile avatar
   پدرام حسینی
   مدیرکل
  • #225
   profile avatar
   پدرام حسینی
   مدیرکل

   آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

   آتوسا : قدرت و توانمندی – دختر کورش وزن داریوش اول

   آفر : آتش – ماه نهم سال شمسی

   آفره دخت : دختر آتش – دختری که در ماه آذر به دنیا آمده است .

   آذرنوش‌: شیرین و دل انگیز

   آذین : زیور، طاق نصرة‌، تزئین ، آرایش

   آراه : نام فرشته موکل روز بیست و یکم ازماه پنجم درآئین زردشت

   آرزو : کام ، مراد ، معشوق ، امید    بقیه در ادامه مطلب ….

   آبان دخت : دخترآبان ، نام زن داریوش سوم

   آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

   آتوسا : قدرت و توانمندی – دختر کورش وزن داریوش اول

   آفر : آتش – ماه نهم سال شمسی

   آفره دخت : دختر آتش – دختری که در ماه آذر به دنیا آمده است .

   آذرنوش‌: شیرین و دل انگیز

   آذین : زیور، طاق نصرة‌، تزئین ، آرایش

   آراه : نام فرشته موکل روز بیست و یکم ازماه پنجم درآئین زردشت

   آرزو : کام ، مراد ، معشوق ، امید

   آرش: درخشان ، آفتاب ، جد بزرگ اشکانیان – پهلوان کمانگیر ایرانی در لشگرمنوچهر

   آرتین: عاقل و زیرک,نام پهلوان ایران در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی

   آرتام:والی فریگه در زمان کوروش هخامنشی

   آرتمن:نام برادر بزرگ تر خشایار شاه پسر داریوش شاه

   آرشام : بسیار قوی – پدر بزرگ داریوش بزرگ هخامنشی

   آرمان : آرزو – خواهش – امید

   آرمین : آرام گرفتن – پسر کیقباد پادشاه پیشدادی

   آرمیتا: آرامش یافته ، کلمه ای زردشتی است

   آریا فر: دارنده شکوه آریائی

   آریا : آزاده نجیب – یکی از پادشاهان ماد – مهمترین نژاد هند و اروپائی

   آریا مهر : دارنده مهر ایران – از سرداران داریوش سوم

   آرین : سفید پوست آریائی

   آزاده : دلیر و بی باک ، رها

   آزرم : شرم ، مهر ، محبت ، عشق

   آزرمدخت : یکی از ملکه های ساسانی

   آزیتا : آزاده

   آناهیتا : الهه آب

   آونگ : شبنم – نام کردی

   آهو: شاهد ، معشوق، یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار

   آیدا : شاد، ماه – نام تذکمنب

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   اتسز : لاغر و استخوانی – از پادشاهان خوارزم

   اختر : ستاره ، علم ، درفش

   ارد : خیر وبرکت ، فرشته نگهبان ثروت – نام چند تن از پادشاهان اشکانی

   ارد شیر : شیر زیبا – اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان

   اردوان : نام پادشاهان معروف اشکانی

   ارژن : درختی با چوب بسیار سخت و محکم – نام کردی

   ارژنگ : آرایش – کتاب مانی نقاش – دیوی که رستم در هفتخوان اورا کشت

   ارسلان : شیر، دلیر و شجاع – نام پادشاه سلجوقی

   ارغوان : نام درختی با گل و شکوفه های سرخ رنگ

   ارمغان : هدیه ، تحقه ، سوغات

   ارنواز: نوازش شده اهورا – دختر جمشید شاه پیشدادی

   اروانه : نام گلی کوهی است – نامی کردی

   استر : ستاره – بردارزاده مردخای وزن خشایارشاه

   اسفندیار : پاک آفریده شده – پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد

   اشکان : منسوب به اشک – بنیانگذار سلطنت پارتها

   اشکبوس : پهلوان کوشانی که به کمک افراسیاب آمد، اما به دست رستم کشته شد

   افسانه : داستان ، سرگذشت ، حکایت گذشتگان

   افسون : سحر و جادو ، حیله و تزویر

   افشین : با همت .

   امید : انتظار ، آرزو

   انوش (‌ آنوشا ) : استوار و جاوید – دخترمهرداد ششم

   انوشروان : دارنده لوح جاویدان – لفب خسرو اول پادشاه ساسانی

   اورنگ : عقل و کیاست ، تخت پادشاهی

   اوژن : شکست دهنده ، دشمن برانداز

   اوستا : نام کتاب آسمانی زردشت

   اهورا : صاحب ، فرمانروای دانا

   ایاز : بزرگ و پاینده – نام غلام ترک سلطان محمود غزنوی

   ایران : محل زندگی آریائیها

   ایراندخت : دختر ایران

   ایرج : یاری دهنده آریائیها – پسرفریدون ، پادشاه و پهلوان ایرانی

   ایزدیار : کشی که خداوند یار اوست

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   بابک : پدر کوچک ، جد اردشیر ، پسر ساسان

   باپوک : کولاک ، نامی کردی

   باربد : پرده دار ، موسیقی دان و نوازنده دربار خسرو پرویز

   بارمان : لایق – نام سردار افراسیاب

   بامداد : پگاه ، سپیده دم – نام پدر مزدک

   بامشاد : کسی که در سحرگاهان شاد است – نوازنده مشهور دربار ساسانیان

   بانو : خانم ، ملکه ، لقب آناهیتا الهه نگهبان آب

   بختیار : خوشبخت ، خوش اقبال – استاد رودکی در موسیقی

   برانوش : مهندس رومی که پل شوشتر را در زمان شاپور ساسانی

   بردیا: پسر کورش و برادر کمبوجیه

   برزو : بلند قامت – پسر سهراب و نوه رستم دستان

   برزویه : طبیب مشهور انوشیروان و مترجم کلیله ودمنه از هندی به پهلوی

   برزین : بلند و تنومند – ازپهلوانان ایران – نام پسر گرشاسب

   برمک : از وزیران ساسانی – نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخ

   بزرگمهر : خورشید بزرگ – نام وزیر دانشمند انوشروان ساسانی

   بنفشه : گلی رنگارنگ و زینتی با عمر نسبتا طولانی

   بوژان : رشد کرده – نامی کردی

   بویان : خوشبو – مامی کردی

   بهار : شکوفه و گل – سه ماه اول سال شمسی

   بهارک : بهار کوچولو

   بهاره : بهاری

   بهتاش : خوب ومانند

   بهداد : نیک آفریده شده

   بهرام : پیروز ، ایزد پیروزی درآئین زردشت ، لقب برخی از پادشاهان ساسانی

   بهدیس : خوش رنگ ، خوشگل

   بهرخ : زیبا چهره ، قشنگ

   بهرنگ : خوش رنگ

   بهروز : خوشبخت ، نیکبخت

   بهزاد : نیک نژاد – مینیاتوریست مشهور صفویان – نام اسب سیاوش

   بهشاد : خوشحال وشاد

   بهمن : نیک اندیش – برف انبوه که از کوه فرو ریزد – جانشین اسفندیار

   بهناز : خوش ناز‌، باناز ، طناز

   بهنام : نیک نام

   بهنود : سلامت ، عافیت

   بهنوش : کسی که نیک مینوشد

   بیتا : بی همتا ، بی مانند

   بیژن : ترانه خوان ، جنگجو – پسر گیو و دلداده منیژه

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   پارسا : پاکدامن ، زاهد

   پاکان : پاکها – نامی کردی

   پاکتن : نیکو چهر پاکیزه تن

   پاکدخت : دختر پاک

   پانته آ : همسر آرتاداس که مادها او را به کورش هدیه کردند امانپذیرفت

   پدرام : آراسته ، نیکو ، شاد

   پرتو : روشن ، تابش

   پرشنگ : تابش ، آتشپاره

   پرتو : روشن ، تابش ، فروغ

   پرستو : پرنده مهاجر

   پرویز : پیروز – لقب خسرو دوم ، پادشاه ساسانی

   پردیس : بهشت ، باغ و بستان

   پرهام : ازاشخاص بسیار ثروتمند در زمان بهرام گور

   پژمان : افسرده ، غمگین

   پژوا : بیم و هراس

   پرنیا : پارچه حریر

   پشنگ : میله آهنی – نام پدرافراسیاب

   پروانه : حشره ای زیبا که خود را به شعله می زند

   پروین : ثریا ، ستارگان کوچک نزدیک به هم

   پری : فرشته ، جن ، همزاد

   پریچهر : زیبا روی – نام زن جمشید شاه

   پریدخت : دختر پری ، همسر سام نریمان و مادر زال

   پریسا : همچون پری

   پرناز: پری ناز دار

   پریوش : پری روی ، فرشته روی

   پریا : کبوتر بال شکسته ای که به دنبال آشیانه می گردد.

   پوپک : هدهد

   پوران : جانشین ، یادگار

   پوراندخت : نام دختر خسروپرویز

   پوریا : پهلوان محمد خوارزمی ملقب به پوریای ولی

   پولاد : آهن سخت و کوبیده ، نام پهلوان ایرانی زمان کیقباد

   پویا : رونده و دونده – نامی کردی

   پونه : گیاهی خوش عطر و بو که در کنار جویها می روید.

   پیام : الهام ، وحی ، پیغام

   پیروز: کامیاب ، فاتح ، نام چند نفر از پادشاهان ساسانی

   پیمان : عهد ، قول وقرار – عنوان اسامی مردان در فارسی دری

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   تابان : تابنده ، منور

   تاباندخت : دختر تابناک

   تاجی : تاجدار ، نام و عنوانی در فارسی دری

   تارا : ستاره

   تاویار : آتشبان – نامی کردی

   ترانه : زیبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه

   تناز : نازنین ، با ناز و کرشمه – نامی کردی

   توران : نام دختر خسروپرویز – سرزمین تور

   توراندخت : دختری از توران

   تورج : دلاور ، یکی از سه پسر فریدون شاه

   تورتک : خروس صحرایی ، قرقاول

   توفان : باد سخت

   توژال : برف اندک – نامی کردی

   تیر داد : داده تیر ، اشک دوم پادشاه اشکانی

   تینا : گل ، نامی کردی

   تینو : تشنه ، نامی کردی

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   جابان : سردار ایرانی یزدگرد

   جامین : اسم یکی از قهرمانان ایران زمین ، نامی کردی

   جاوید : پایدار ، همیشگی

   جریره :‌ نام دختر پیران ویسه که همسر سیاوش شد.

   جمشید : پسر طهمورث هارمین پادشاه پیشدادی

   جوان : برنا ، دلیر ، شاداب

   جویا : جوینده – پهلوان مازندرانی بود که بدست رستم کشته شد.

   جهان : دنیا ، عالم ، گیتی ، کیهان

   جهانبخت : شانس و اقبال جهان

   جهانبخش : بخشنده جهان

   جهاندار : نگهبان جهان

   جهانگیر : فاتح جهان – نام پسر رستم

   جهان بانو : بانوی جهان ، ملکه جهان

   جهاندخت : دختر گیتی

   جهان ناز : مایه فخر عالم

   جیران : آهو ، نامی ترکی

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   چابک : زرنگ ، چالاک

   چالاک : سریع و زبردست

   چاوش : پیشرو و پیش قراول کاروان

   چترا : دوازدهمین پادشاه سلسله ماد

   چوبین : کنیه و لقب بهرام چوبین سردار انوشیروان

   چهرزاد : نام دختر بهمن است که سی سال پادشاهی کرد

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   خاوردخت : دختر مشرق زمین

   خداداد : خدا داده

   خدایار : دوست خدا – فرمانروای بخارا بوده است

   خرم : شاد و خندان – پهلوان خرم از عهد شاه شجاع است

   خرمدخت : دختر شاد و خندان

   خسرو : مشهور ، نیک نام – لقب چند تن از پادشاهان ساسانی

   خشایار : قهرمان ، نیرومند – نام پسر داریوش کبیر هخامنشی

   خورشید : درخشنده آفتاب – معشوقه جمشید درداستان جمشید و خورشید

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   دادمهر : زاده آتش ، نام استاندار پارسی طبرستان

   دارا : مالدار، ثروتمند ، از نامهای خداوند

   داراب : نام پسر بهمن پادشاه کیانی

   داریا : دارنده ، ازنامهایی که در اوستا آمده است

   داریوش : نگهبان نیکی – فرزند ویشتاسب از شاهان بزرگ هخامنشی

   دانوش : از اسمهائی که در کتاب وامق و عذرا آمده است

   داور‌:‌ حاکم عادل ، قاضی

   دایان : ماما ، نامی کردی

   دریا : بحر ، نام فرزند علاالدین عماد شاه

   دل آرا : محبوب و معشوق

   دل آویز : دلچسب ، دلکش ، آویزه دل

   دلارام : مایه آرامش دل / معشوقه بهرام گور

   دل انگیز : گوارا ، مطلوب

   دلبر : برنده دل ، یار و معشوق

   دلبند : عزیز و گرامی

   دلربا : رباینده دل ، محبوب

   دلشاد : شادمان و خوشحال

   دلکش : جذب کننده دل ، دلربا ، دلپذیر

   دلناز : آنکه قلب و دلش ناز است

   دلنواز : مهربان ، مشفق

   دورشاسب : نام جد پنجم گرشاسب ، دور از اسب پادشاه

   دنیا : عالم و گیتی

   دیااکو: اولین پادشاه مادها در قرن هفتم پیش از میلاد

   دیانوش : دزد دریائی در داستان وامق و عذرا

   دیبا : پارجه ابریشمی رنگی ، روی زیبا

   دیبا دخت : دختر زیبا ، دختری همچون پرنیان

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   رابو : نام گلی بهاری – نامی کردی است

   رابین : مشاور ، متعمد – نامی کردی است

   رادبانو : بانوی بخشنده و جوانمرد

   رادمان ( رادمن ) : نام سپهسالار خسرو پرویز ساسانی

   رازبان : راز دار – عنوان مردان بزرگ در پارسی دری

   راژانه : رازیانه – نامی کردی برای دختران

   راسا : هموارو صاف – نامی کردی

   رامتین : آرامش تن – موسیقی دان عهد ساسانیان

   رامش : فراغت ، آسودگی ، راحتی ، نام هیربد زردشتی

   رامشگر : خواننده و نوازنده ، خنیاگر

   رامونا : نگهبان عاقل

   رامیار : چوپان و گوسفند چران

   رامیلا : خدای بزرگ ، نامی آشوری است

   رامین : معشوقه ویس ، نام یکی از سرداران ایران

   راویار : شکارچی – نامی کردی

   رژینا : مانند روز – نامی کردی

   رخپاک : دارای چهره پاک

   رخسار : چهره ، سیما

   رخشانه : منسوب به رخش

   رخشنده : تابان ، کنایه از خورشید است

   رزمیار : رزمنده ، مبارز

   رستم : تنومند و قوی اندام ، جهان پهلوان ایرانی و قهرمان بزرگ شاهنامه

   رکسانا : نورانی ، روشن

   روبینا : یاقوت سرخ

   رودابه : فرزند تابان ، زن پسرزا ، نام قلعه ای در غرب ایران

   روزبه : خوشبخت : بهروز، از موبدان بهرام گور ساسانی

   روشنک : مشعل دار ، همچنین نام دارویی گیاهی است

   روناک : روشن

   رهام : نام پسر گودرز

   رهی : راهی شده ، روان ، مسافر

   ریبار : رهگذر ، نامی کردی

   راسپینا : پائیز ، لغت زند و پازند

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   زادبخت : خوشبخت ، خوش اقبال

   زاد به : بهزاد ، نیک زاده شده

   زاد چهر : دارای نژاد پاک و اصیل

   زاد فر : زاده روشنی

   زال : فرزند سپید موی سام نریمان و پدر رستم قهرمان ملی ایرانیان

   زادماسب : برادر شاپور ساسانی ، نام یکی از قضات ساسانی

   زاوا : داماد ، نامی کردی

   زردشت : صاحب شتر زرد و زرین ، پیامبر ایران باستان

   زرنگار : طلا کوب ، زرین

   زری : طلائی ، زربفت

   زرین : طلائی رنگ ، منصوب به زر

   زرینه : آنچه منسوب به زر است

   زمانه : روزگار ، دهر

   زونا : گیاهی با گل کبود رنگ ، نامی کردی

   زیبا : خوشگل ، قشنگ ، خوب ونیکو

   زیبار : قبیله ای از کردها ، نامی کردی

   زیما : زمین ، لغت اوستائی

   زینو : زنده ، پابرجا – نامی کردی

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   ژاله : شبنم ، قطره

   ژالان : گلهای دارای قطره و شبنم – نامی کردی

   ژیار : زندگی ، زندگی شهری – نامی کردی

   ژینا : زندگی و حیات – نامی کردی

   ژیوار : زندگی

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   سارا : صحرا ، کوه و دشت – نامی کردی

   سارک : سار کوچک ، پرنده ای سیاه رنگ وبزرگتر از گنجشک

   سارنگ : نام سازی شبیه به کمانچه

   ساره : بامداد ، فردا – نامی کردی

   ساسان : سوال کننده ، رئیس معبد آناهید استخر که خاندان ساسانیان به او منسوبند

   ساغر : پیاله شرابخوری ، جام

   سام : سیه چرده – جهان پهلوان ایرانی وجد رستم

   سامان : ترتیب ، نظام ، زندگی

   سانا : سهل و آسان

   ساناز : کمیاب ، نادر، نام گلی است

   سانیار : حامی و یار و پشتیبان – نامی کردی

   ساویز : خوش اخلاق ، مهربان – نامی کردی

   ساهی : آسمان صاف – نامی کردی

   ساینا : خاندانی از موبدان زردشتی ، سیمرغ

   سایه : منطقه تاریک پشت هر جسم ، حمایت

   سپنتا : مقدس ، محترپ

   سپند : اسفند

   سپهر : آسمان ، نام فرزند کیخسرو

   سپهرداد : بخشیده اسمان – داماد داریوش هخامنشی

   سپیدار : درخت سفید

   سپید بانو : بانوی سفید و درخشان

   سپیده : سحرگاه ، سپیدی چشم

   ستاره : کرات آسمانی که در شب می درخشند

   ستی : دختر ، سیتا

   سرافراز : سربلند ، متکبر

   سرور : رئیس ، پیشوا

   سروش : شنیدن و فرمانبرداری – فرشته مظهر اطاعت

   سرور : شادمانی ، خوشحالی

   سوبا : شناگر ، فردا

   سوبار : اسب سوار – لغت زند و پازند

   سنبله : یک خوشه گندم

   سودابه : دختر زا – سود ده

   سوری : سرخ رو ، نام دختر اردوان پنجم

   سورن : خانواده ای در دوره اشکانیان که قدرتمند بودند

   سورنا : سردار دلیر و خردمند پارتی

   سوزان : سوزنده ، ملتهب

   سوزه : سبزه ، نامی کردی

   سوسن : گلی به رنگهای سفید، کبود ، زرد و حنایی

   سومار : نام قبیله ای از کردها

   سولان : نام گلی است ، نامی کردی

   سولماز : زنی پیرو پژمرده نمی شود

   سوگند : شاهد گرفتن خدا یا بزرگی را گویند

   سهراب : سرخ روی ، نام پسر رستم که در جنگ با رستم فرمانده سپاه تورانیان بود

   سهره : پرنده ای خوش آواز، با پرهای سبز و زرد

   سهند : کوه آتشفشان قدیمی در آذربایجان

   سیامک : مجرد – نام پسر کیومرث

   سیاوش : دارنده اسب سیاه ، فرزند کیکاووس که ناجوانمردانه و بی گناه به قتل رسید

   سیبوبه ‌: مانند سیب ، دانشمند شهیر ایرانی ، منصف الکتاب

   سیما : چهره ، رخ

   سیمدخت : دختر نقره ای و سفید

   سینا : مرد دانشمند ، نام پدر شیخ ابوعلی سینا

   سیمین : نقره ای ، سفید ، روشن

   سیمین دخت : دختر نقره ای و سفید

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   شاپرک : پروانه

   شادی : شادمانی ، خوشحالی ، شور شادان : شادمان

   شادمهر : مهربان ، با محبت

   شاران : گردنبند درست شده از بادام – نامی کردی

   شاهپور : پسر شاه ، شاهزاده – نام چند تن از شاهان ساسانی

   شاهدخت : دختر شاه ، شاهزاده خانم

   شاهرخ : شاه منظر ، کسی که رخساری همچون شاه دارد

   شاهین : پرنده ای شکاری

   شاهیندخت : دخت شاهین

   شایسته : سزاوار ، لایق

   شباهنگ : بلبل ، ستاره کاروان کش

   شب بو : نام گلی است که شب هنگام باز می شود

   شبدیز: سیه فام ، سیه چرده ، نام اسب خسروپرویز

   شبنم : رطوبتی که شب هنگام روی گلها می نشیند

   شراره : گرمای سوزان ، عشق فراوان ، نامی کردی

   شرمین : شرمسار ، خجل

   شروین : یکی از سرداران معاصر شاپورذوالاکتاف ساسانی

   شکوفه : گل درختان میوه دار ، شکفته

   شکفته : خندان ، بشاش

   شمشاد : درختی زینتی و تقریبا همیشه سبزکه دستمایه بسیاری از شاعران است

   شمین : خوشبو، خوش عطر

   شوان : شبان ، چوپان – نامی کردی

   شمیلا : از نامهای ارمنی ایرانی به معنی بانوی بزرگوار

   شورانگیز : فتنه انگیز ،‌ ایجاد کننده شور و شوق

   شوری : خوش قیافه ، قد بلند- نامی کردی

   شهاب : شعله آتش ، سنگ آسمانی ، ستاره دنباله دار

   شهبار : درخورشاه ، لایق شاه

   شهباز : باز سفید رنگ ، شاه باز

   شهبال : پر بزرگ پرندگان

   شهپر: پرشاهانه

   شهداد : داده و بخشیده شاه

   شهرآرا: آنکه به زیبایی مایه آرایش شهراست ، آرایش دهنده شهر

   شهرام : رام و مطیع شاه

   شهربانو : بانوی شهر ، ملکه

   شهرزاد : شهرزاده ، بومی – نقال قصه های هزار و یک شب

   شهرناز : خواهر جمشید و همسر ضحاک ماردوش

   شهرنوش : شیرینی شهر

   شهره : مشهور و نامی

   شهریار : پادشاه ، یارشهر ، نام پسر برزوپسر سهراب

   شهرزاد : شاهزاده ، فرزند شاه

   شهلا : زن سیه چشم

   شهنواز : نوازش شده شاه

   شهین : منسوب به شاه

   شیبا : نسیم شبانه – نامی کردی

   شیدا : آشفته و عاشق

   شیده : ‌خورشید ، درخشان

   شیردل : پهلوان و دلاور

   شیرزاد : شیر بچه ، همچون شیر

   شیرنگ : به رنگ شیر ، مانند شیر

   شیرو : پهلوان معاصر با گشتاسب ، نام سردار فریدون

   شیرین دخت : دختر شیرین

   شیما : دخترانه ، نامی کردی

   شینا : قدرتمند ، توانا – نامی کردی

   شیرین : مطبوع و گوارا ، معشوقه خسرو پرویز

   شیوا : شیرین بیان ، خوش زبان ، ایزد بزرگ هندیان باستان

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   طوس : فرزند نوذر پهلوان ایرانی شاهنامه

   طوطی : پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخی زنان در فارسی دری است .

   طهماسب : دارای اسب قوی – نام پسر منوچهر

   طهمورث : روباه تیزرو و قوی ، پادشاه پیشدادیان و پدر جمشید

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   غوغا : آشوب ، هیاهو

   غنچه : گل نشکفته ، کنایه از دهان معشوق

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   فتانه : از نامهای کردی برای دختران

   فدا : قربانی ، نامی کردی

   فراز : بلندی و شکوه

   فرامرز : شکوه مرزداری – نام پسر رستم دستان

   فرانک : سیاه گوش ، نام مادر فریدون ، نام همسر بهرام گور ساسانی

   فراهان : محل شکوه و جلال

   فربد : مناعت ، بزرگی

   فربغ : شکوه خداوند

   فرجاد : دانشمند و فاضل

   فرخ : تابان و زیبا – نام یکی از امیران سیستان در عهد سلجوقیان

   فرخ پی : نیک پی و نیک قدم

   فرخ داد : مبارک آفریده شده

   فرخ رو : دارای صورت زیبا

   فرخ زاد : مبارک زاد ، خجسته زاد ، رستم فرخزاد سردار معروف ساسانیان است

   فرخ لقا : درای چهره زیبا ، خوشگل

   فرخ مهر : زیبا چون خورشید

   فرداد : داده شکوه وزیبائی

   فردیس : بهشت ،بوستان

   فرین : یگانه ، شکوه دین ، مخفف فروردین ماه اول بهار

   فرزاد : زاده فرو شکوه

   فرزام : شایسته و لایق – نامی کردی

   فرزان : عاقل ، حکیم ، دانشمند

   فرزانه : دانشمند ، عاقل و عالم

   فرزین : عالم ، وزیر دربار

   فرشاد : شا دمان ، مسرور ، خوشحال

   فرشته : فرستاده الهی و آسمانی

   فرشید : درخشانتر ، نام برادر پیران ویسه

   فرمان : دستور ، حکم

   فرناز : داری ناز فراوان

   فرنگیس ( فری گیس ) : نام دختر افراسیاب و همسر دوم سیاوش

   فرنود : دلیل و برهان

   فرنوش : شکوه ، نام پادشاه باستانی ماد

   فرنیا : نامی برای پسران

   فروتن : افتاده حال ، متواضع

   فرود : پائین – نام پسر سیاوش ، نام پسر کیخسرو نام پسر خسرو پرویزو شیرین

   فروز : روشنائی ، روشنی

   فروزان : تابان ، درخشان

   فروزش : روشنی ، تابناک

   فروزنده : درخشان ، درخشنده

   فروغ : روشنائی ، تابش

   فرهاد : عاشق افسانه ای شیرین

   فرهنگ : شکوه ، ادب ، تربیت

   فرهود : صداقت و راستی در دین

   فربار : همراه خوب و شایسته

   فریبا : زیبا و فریبنده

   فرید : بی همتا، نامی کردی

   فریدخت : دختر بی همت

   فریدون : دارای شکوهی اینچنین ، پادشاه پیشداری که بر ضحاک ماردوش غلبه کرد

   فریمان : فر و شکوه ایمان

   فریناز : عشوه گر ، پریناز

   فرینوش : شکوه شیرین

   فریوش : زنگ ، همان پریوش هم هست

   فیروز : پیروز و مظفر

   فیروزه : سنگی گرانبها با رنگ فیروزه ای

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   قابوس : معرب کاووس است

   قباد : سرور گرامی ، شاه محبوب ، پدر کیکاوس از پادشاهان کیانی

   قدسی : بهشتی ، روحانی

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   کابان : کدبانو ، نامی کردی برای دختران

   کابوک : کبوتر ، نامی کردی برای دختران

   کارا : فعال و کوشا

   کارو : از نامهای ارمنی ایرانی به معنی نوید دهنده

   کاراکو : نام یکی از سرداران ماد

   کامبخت : کسی که بخت به کام اوست

   کامبخش : آرزو دهنده ، مراد بخش

   کامبیز : صورت فرانسوی (( کمبوجیه )) پسر کورش است

   کامجو : کامجوینده

   کامدین : یکی از دانایان دین زردشت

   کامران : سعادتمند و خوشبخت

   کامراوا : به مقصود و مراد رسیدن

   کامک : آرزو و خواهش کوچک

   کامنوش : کامروا ، خوشبخت

   کامیار : کامروا و پیروز

   کانیار : معدن شانس ، نامی کردی

   کاووس : پادشاه توانا – از پادشاهان کیانی و پسر کیقباد

   کاوه : آهنگر معروف ایران باستان که علیه ضحاک قیام کرد

   کتایون : جهان بانو ، دختر قیصر روم و مادر اسفندیار

   کرشمه : ناز و غمزه

   کسری : معرب خسرو است

   کلاله : موی پیچیده ، دختری با موهای مجعد

   کمبوجیه : نام پسر کورش کمبوجیه است

   کوشا : کوشنده ، ساعی

   کهبد : خداوند کوه ، عابد

   کهرام : رام شده کوه نام برادر و سردار افراسیاب

   کهزاد : زاده کوه ، کسی که در کوه زائیده شده است

   کیارش : شهریار بزرگ

   کیان : پادشاه ، امیران

   کیانا : فرستاده ، نامی کردی

   کیانچهر : دارای چهره پادشاهان

   کیاندخت : شاهدخت ، دختر شاه

   کیانوش : بسیار شیرین ، نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه

   کیاوش : بزرگوار – نام پدر کیقباد

   کیخسرو : پادشاه نیکنام ،  پسر سیاوش و سومین پادشاه کیانیان

   کیقباد : پادشاه محبوب – پدر کیکاوس و سر سلسله کیانیان

   کیکاووس : سیاه چرده ، سبزه ، نام پسر کیقباد و پدر کیاوش

   کیوان : سیاره زحل و دومین سیاره منظومه شمسی پس از مشتری است .

   کیوان دخت : دختر سیاره کیوان

   کیومرث : نخستین انسان ، و به گفته شاهنامه نخستین پادشاه

   کیهان : جهان و گیتی

   کیاندخت : دختر گیتی

   کیهانه : جهان کوچک

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   گرد آفرید : پهلوان زاده شده

   گردان : پهلوانان ، یلان

   گرشا : به ر وایت شاهنامه همان کیومرث اولین پادشاه است

   گرشاسب : صاحب اسب لاغر ، پهلوان ایرانی و جد رستم

   گرشین : شعله آبی ، نامی کردی برای دختران

   گرگین : منسوب به گرگ ، پسر میلاد از پهلوانان زمان کیخسرو

   گزل : زیبا ، نامی ترکمنی است

   گشتاسب : صاحب اسب رمنده ، پدر داریوش هخامنشی

   گشسب : دارنده اسب نر

   گشسب بانو : دختر رستم و زن گیو

   گل : گیاهان رنگی کوچک که دستمایه شاعرانند

   گل آذین : حالت قرار گرفتن گلها روی شاخه ها

   گل آرا‌ :‌ آراینده گل

   گلاره : تخم چشم ، نامی کردی

   گل افروز : فروزنده گل

   گلاله : دسته گل

   گل اندام : آنکه اندامش مانند گل است

   گلاویز : گیاهی برای زینت گل

   گلباد : داری بوی گل

   گلبار : پرگل ، گل افشان

   گلبام : گلبانگ

   گلبان : نگهدارنده گل

   گلبانو : بانوی چون گل

   گلبرگ : هر یک از برگهای یک گل ، مثل برگ گل

   گلبو : معطر ، خوشبو

   گلبهار : مثل گل بهاری

   گلبیز : گل افشان

   گلپاره : تکه گل ، پاره ای از گل

   گلپر : برگ گل ، پر گل

   گلپری : پری همچون گل

   گلپوش : پرازگل ، پوشیده از گل

   گل پونه : کسی که چهره اش به لطافت گل است

   گلچین : باغبان ، عاشق گل ، کسی که گل می چیند .

   گلدخت : دختر گل

   گلدیس : به رنگ گل ، مانند گل

   گلربا : رباینده گل

   گلرخ : بسیار زیبا همچون گل

   گلرنگ : به رنگ گل ، شرابی رنگ

   گلرو : زیبا و سرخ رو

   گلشن : گلزار و گلستان

   گلریز : ریزنده گل

   گلزاد : زائیده گل

   گلزار : گلستان ، جای پرگل

   گلسا : مثل گل

   گلشید : درخشان چون گل

   گلنار : گل انار ، شکوفه انار

   گلناز : کسی که ناز و غمزه اش مثل گل است

   گلنسا : گل بانو ، خانم گل

   گلنواز : نوازش شده گل

   گلنوش : شیرین مثل گل

   گلی : مانند گل ، قرمز رنگ

   گودرز : از پهلوانان عهد کاوس وکیخسرو و یکی از پادشاهان معروف اشکانی

   گوماتو : انقلابی زمان مادها که برای براندازی مادها و هخامنشیان قیام کرد

   گهر چهر : آنکه چهره اش همچون گوهر است

   گوهر ناز : کسی که همچون گوهر نازش گرانبهاست

   گیتی : دنیا ، جهان ، عالم

   گیسو : موی بلند زنان

   گیلدا : طلا

   گیو : پهلوان نامی شاهنامه و پدر بیژن

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   لادن : گلی به رنگهای زرد و نارنجی

   لاله : گلی که رنگهای گوناگون دارد و معروفترین آن لاله سرخ و صحرائی است

   لاله رخ : کسی که روی همچون لاله دارد

   لاله دخت : دختر لاله

   لبخند : تبسم

   لقاء : چهره ، سیما

   لومانا : نام محلی در کردستان ، نامی کردی برای دختران

   لهراسب : دارای اسب تندرو ، از پادشاهای کیانی و پدر گشتاسب

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   مارال : آهو ، نامی ترکی

   ماری : کبک ماده ، نامی کردی

   مازیار : اورا مزدایار – پسر قارون فرمانروای طبرستان

   ماکان : نام پسر یکی از سران دیالمه

   مامک : مادر کوچک و مهربان

   مانا : نام خداوند بزرگ و نام یکی از دولتهای ماد ، نامی کردی

   ماندانا : دختر آژدهاک و مادر کورش هخامنشی

   مانوش : کوهی که منوچهردربالای آن متولد شده است

   مانی : پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی

   مانیا : خسته شده ، نامی کردی

   ماهان : منسوب به ماه

   ماهاندخت : دختر ماهان

   ماه برزین : یکی از بزرگان دولت ساسانیان

   ماه جهان : زیبای جهان

   ماهچهر : زیبا رو ، قشنگ

   ماهدخت : دختر ماه

   ماهور : تابناک – نامی کردی

   ماهرخ : آنکه صورتی چون ماه زیبا دارد

   ماهزاد : زاده ماه

   مردآویز: جنگنده و دلاور

   مرداس : مرد آسمانی – نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و بدست پسرش کشته شد

   مرزبان : مرزدار – مرزبان بن رستم نویسنده کتاب مرزبان نامه

   مرمر : ازسنگهای آهکی که صیقلی و جلا پذیر است ، سنگ مرمر

   مزدک : خردمند کوچک – مردی که در زمان ساسانیان ادعای پیغمبری کرد اما کشته شد

   مژده : نوید ، بشارت

   مژگان : مژه ها

   مستان : شادان ، شادمان

   مستانه : خوشحال ، مانند مست

   مشکاندخت : دختر خوشبو

   مشکناز : مشک ناز دار

   مشکین دخت : دختر مشک آلود و معطر

   منیژه : پاک و سفید روی – نام دختر افراسیاب

   منوچهر : کسی که چهره بهشتی دارد – از پادشاهان پیشدادی

   مهبانو : بانوی بزرگ ، بانوی همچون ماه

   مهبد : یکی از وزیران انوشیروان ساسانی

   مه داد : از فرماندهان نظامی پارسیان ویکی از نامهای دوران هخامنشی

   مهتاب : ماه تابان ، ماه تابناک

   مهدیس : ماهرو ، زیبا ، خوشگل

   مه جبین : انکه پیشانیش مانند ماه درخشان است

   مه دخت : ماه دخت ، دختر ماه

   مهر آذر : یکی از موبدان پارس در زمان انوشیروان – خورشید آذر

   مهر آرا : آرایش دهنده مهر

   مهر آسا : همچون خورشید زیبا روی

   مهر آفاق : خورشید افقها

   مهر افرین : عشق آفرین ، آفریننده عشق

   مهرآب : کسی که فروغ خورشید دارد – نام جد مادری رستم

   مهرداد : بخشنده ماه

   مهر افزون : بالا برنده عشق و محبت

   مهرام : رام شده ماه

   مهران : منسوب به مهر است و یکی از خاندانهای عصر ساسانی

   مهراندخت : دختر مهر و محبت

   مهراندیش : دارای اندیشه با مهر و محبت

   مهرانفر : شکوه

   مهرانگیز : ایجاد کننده مهر و محبت و عشق مهرپویا : پوینده مهر

   مهرداد : داده خورشید- خورشید عدالت – نام چند تن از پادشاهان اشکانی – خزانه دار بزرگ کوروش بزرگ

   مهر دخت : دختر آفتاب

   مهرزاده ‌: زاده خورشید ، زیبا روی

   مهرناز : ناز خورشید

   مهرنوش : خورشید جاویدان – یکی از پسران اسفندیار که بدست فرامرز کشته شد

   مهرنکار : آرایش دهنده خورشید ، مهر آرا- نام یزدگرد

   مهرنیا : ازنژاد مهر

   مهروز : آنکه روزی چون خورشید دارد

   مهری : منسوب به مهر ، منسوب به خورشید

   مهریار : دوست خورشید

   مهسا : مانند ماه زیبا روی

   مهستی : ماه هستی ، ماه روزگار ، گرانبهاترین

   مه سیما: آنکه صورتی چون ماه دارد

   مهشاد : ماه شادمان

   مهشید : پرتوماه

   مهنام : آنکه نامش چون ماه است

   مهناز : نازماه

   مهنوش : ماه همیشگی

   مهوش :‌ مانند ماه

   مهیار : یار ماه ، نام پسر داریوش سوم هخامنشی

   مهین : ماه زیبا رو

   مهین دخت : دختر بزرگ

   میترا : دوستی و محبت و مهر

   میخک : گلی زیبا به رنگهای قرمز، سفید ، صورتی وزرد

   مینا : گلی کوچک و زینتی ، گردنبند

   مینا دخت : دختر مینا

   مینو : بهشت ، جنت

   مینودخت : دختر بهشت ، دختر پاک

   مینو فر : دارای شکوه بهشتی

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   نادر : کمیاب ، بی همتا – نادر شاه افشار سر سلسله افشاریه درایران

   ناز آفرین : معشوقی که ناز فراوان می کند

   نازبانو : بانوی ناز دار

   نازپرور : پرورش یافته در ناز

   نازچهر : کشی که چهره ناز دارد

   نازفر : دارای شکوه

   نازلی : پرناز و غمزه – نامی ترکی برای دختران

   نازی : با ناز ، اهل ناز

   نازیدخت : دختر ناز

   نامور : مشهور ، ارزنده

   ناهید : پاک و بی آلایش – نام مادر اسفندیار

   ندا : آواز ، بانگ ، فریاد

   نرسی : فرشته وحی در اوستا – نام پسر شاپور نوه اردشیر بابکان

   نرگس : گلی خوشبو و زیبا

   نرمک : زیبا و لطیف – نامی کردی برای دختران

   نرمین : لطیف و ملایم

   نریمان : پهلوان ، دلیر – نام پدر سام

   نسترن : گلی سفید و زیبا از گونه های نرگس

   نسرین : گلی سفید و پر برگ

   نسرین دخت : دختر نسرین

   نسرین نوش : نام همسر بهرام گور

   نکیسا : نوازنده و خواننده دربار خسرو پرویز ساسانی

   نگار: نقش ، بت ، صنم

   نگاره : شکل دارای نقش و نگار

   نگارین : نقاشی شده

   نگین : گوهر قیمتی

   نوا : ناله ، آواز

   نوش ( انوش ) : زندگی جاوید

   نوش آذر : آتش جاویدان – از آتشکده های عصر ساسانی

   نوش آور : چیزی که زندگی و حیات می آورد

   نوشا : نوشنده ، آشامنده

   نوش آفرین : افریننده شادی و شیرینی

   نوشدخت : دختر شاد

   نوشروان ( انوشیروان ) : جاویدان ،‌ اولین خسرو ساسانی

   نوشفر : شکوه جاوید

   نوشناز : دارای ناز و ادای شیرین

   نوشین : گوارا و شیرین

   نوید : مژده و بشارت

   نوین : تازه ، جدید

   نوین دخت : دختر تازه به دنیا آمده

   نیش ا : خال و نشانه – نامی کردی برای دختران

   نیک بین : خوش بین

   نیک پی : پاک نژاد

   نیک چهر : خوشگل و زیبا

   نیک خواه : شخص خیر خواه و خیراندیش

   نیکداد : بخشنده نیکی

   نیکدخت : دختر پاک و نیکو

   نیکدل : دل پاک

   نیکزاد : زاده نیکی و پاکی

   نیلوفر : گل پیچک و زینتی به رنگهای سفید و سرخ وآبی

   نیما : لقب علی اسفندیاری پدرشعر نو درایران ، نیما یوشیج

   نام زیبا برای شرکت  – اسامی زیبا برای شرکت – انتخاب نام های زیبا برای شرکت ها

   وامق : دوست دارنده ، عاشق – عاشق عذرا

   ورجاوند : ارجمند – به اعتقاد زردشتیان کسی که درآخر زمان ایران را آباد می کند

   وریا : پیدار، آگاه – نامی کردی برای پسران

   وشمگیر : شکارچی بلدرچین – نام نام پسر وردانشاه از مولوک دیالمه

   وهرز : نام مرزبان کشور یمن درعهد انوشیروان

   وهسودان : نیک آسوده و آرام – عنوان یکی از سلاطین آذربایجان

   ویدا : آموزنده و تعلیم دهنده

   ویس : نام معشوق رامین در داستان ویس و رامین

   ویشتاسب : صاحب اسبان فراوان

   ویگن : از اسمهای ارمنی ایرانی به معنی جهش و پرش

نمایش 1 پاسخ رشته ها

شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.

سامانه پشتیبانی