Official Paper Design

طـــــراحـــــی اوراق اداری

ویدیو معرفی

مشاهده ویدیو


اوراق اداری منظم و یکپارچه نیاز اولیه هر سازمانی به شمار می رود . اوراق اداری باید با فرمتی درست ، خوانا و شفاف طراحی شود تا ارباب رجوع در ارائه اطلاعات دچار مشکل نشود . اوراق اداری مناسب سبب تسهیل روند بایگانی و فراخوانی اطلاعات می گردد . در نتیجه توصیه می شود طراحی و تولید اوراق اداری سازمان خود را به مجموعه طراحی مجرب و حرفه ای بسپارید .
اوراق اداری شامل فرم های مختلف دریافت اطلاعات از ارباب رجوع ، فرم های قرارداد ، فرم های استخدام ، فرم های رزومه ، فرمهای کنترل کیفیت ، فاکتور و صورت حساب ها و ... می گردد که بر اساس ماهیت کاری و نیاز هر شرکت یا سازمان طراحی می گردد.


لیست قیمت خدمات طراحی اوراق اداری

آخرین بروزرسانی تعرفه خدمات پروشات گرافیک در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۹ صورت گرفته و تا زمان به روزرسانی بعدی معتبر می باشد .
نام خدماتتوضیحاتمدت زمان اجراتعرفه هر مورد فرم (تومان)
طراحی اوراق مالی سازمانیشامل : فرم تنخواه ، فرم گزارشات روزانه ، فرم های دریافت و پرداخت و ...---تماس بگیرید
طراحی اوراق مالی شرکتیشامل : فرم های درخواست خدمات ، فرم های کارشناسی ، فرم های درخواست نمایندگی---تماس بگیرید
طراحی اوراق درخواست ارباب رجوع-------تماس بگیرید
طراحی فرم های کارمندیشامل : فرم های مرخصی ، فرم ماموریت ، فرمت درخواست مساعده و ....---تماس بگیرید
طراحی رزومهطراحی فرم رزومه شخصی و یا سازمانی۶ روز کاری۸۰۰۰۰۰ تومان
طراحی فاکتور و صورت حساب----۵ روز کاری۳۵۰۰۰۰ تومان
طراحی فرم های کنترل کیفیت و کارشناسی-------تماس بگیرید
طراحی لوح تقدیر و گواهی نامه----۸ روز کاری۹۰۰۰۰۰ تومان
طراحی فرم قرارداد----۵ روز کاریتماس بگیرید
طراحی فرم های دریافت اطلاعات سفارشیطراحی هر نوع فرمی بسته به فعالیت مجموعه شما---تماس بگیرید

نمــــونه کـــــارها

برخی از نمونه کارهای طراحی ست اداری پروشات گرافیک

چیــزی که به دنبــال آن هستــید پیــدا نکــردید ؟

موضوع یا خدماتی که به دنبال آن می گردید پیدا نکردید ؟ کارشناسان ما در ساعات کاری آماده پاسخ گویی و راهنمایی شما در مورد خدمات و محصولاتمان هستند . از طریق شماره تماس ۰۵۶۳۲۲۰۴۴۱۰ با ما در ارتباط باشید .

 
JOIN TO US

از تــازه هــا در پروشــات مطلــع شــوید

سامانه پشتیبانی