انتخاب افزودنی های لوگو

در صورتی که لوگو شما قبلا طراحی شده می توانید هرکدام از افزودنی های زیر که تمایل دارید را سفارش داده و با ارسال فایل لوگو افزودنی درخواستی را به تنهایی ثبت سفارش نمایید . در صورتی که می خواهید طراحی لوگو خود را نیز به پروشات گرافیک سفارش دهید با سفارش همزمان افزودنی مورد نظر ۲۵ درصد هزینه افزودنی را به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای آتی در حساب کاربری خود دریافت خواهید نمود.